CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 Periodická sústava prvkov testové otázky 

    Vzťah medzi číslom skupiny a počtom valenčných elektrónov
 

    16.     Počet valenčných elektrónov   neprechodných prvkov  sa zhoduje s :
              a)     číslom periódy
              b)     číslom skupiny
              c)     protónovým číslom
              d)     polovičnou hodnotou nukleónov‚ho čísla.

    17.      Ktoré   neprechodné   prvky  majú  na   valenčnej  sfére 2  elektróny ?
              a)      prvky 2. periódy
              b)      prvky 2. hlavnej podskupiny
              c)      F, Cl, Br, I, At
              d)      alkalické kovy

    18.     Prvky O, S, Se majú na valenčnej sfére v základnom stave :
              a)      2 elektróny
              b)      5 elektrónov
              c)      6 elektrónov
              d)      7 elektrónov

    19.     Koľko valenčných elektrónov majú kovy alkalických zemín v základnom stave ?
              a)      7
              b)      6
              c)      2
              d)      1

    20.     Ktoré prvky v základnom stave majú 8 valenčných elektrónov ?
              a) prvky 8. vedľajšej podskupiny
              b) prvky 8. periódy
              c) vzácne plyny
              d) Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

    21.     Urč, koľko valenčných elektrónov má prvok v základnom stave s protónovým
              číslom Z = 15 nachádzajúci sa v 3. perióde a 5. hlavnej skupine :
              a)      3
              b)      5
              c)      8
              d)      15

    22.     Vyber správne tvrdenie:
              a)      Na, Mg, Ca majú v základnom stave na valenčnej vrstve 2 elektróny.
              b)      Halogény majú 7 valenčných elektrónov v základnom stave.
              c)      Všetky vzácne plyny majú na valenčnej sfére 8 elektrónov.
              d)      Všetky prvky 2. periódy majú v základnom stave 2 valenčné   elektróny

    23.    Doplň číslo: Halogény majú v základnom stave na valenčnej  vrstve ... elektróny.

    24.     Napíš číslom, koľko valenčných elektrónov majú alkalické kovy v základnom
              stave .
 

Správne riešenia

Posledná aktualizácia: 21.08.2000