Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov

 

O PROJEKTE

AKTUALITY

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

 

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail webmastrovi ŠISu

TEMPUS AC_JEP 14327-1999

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2009