Vítame Vás!

 

 

Digitálna knižnica didaktických prostriedkov
pre výučbu prierezových tém
 „Tvorba projektov a prezentačné zručnosti“ a „Environmentálna výchova“
Štátneho vzdelávacieho programu

formou projektového vyučovania