Prehľad tém dištančného vzdelávania


1. téma

Chémia bežného života

Kyseliny a zásady bežného života

2. téma

Chémia nás živí

  • Bielkoviny v bežnom živote

  • Sacharidy v bežnom živote

  • Tuky v bežnom živote

  • Chémia vybraných potravín I

    Chémia vybraných potravín II

    3. téma

    Chémia vody, pôdy, vzduchu