O Z N A M

Vážení účastníci dištančného vzdelávania,
témy, otázky a úlohy k 2. časti dištančného kurzu "Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej vzdelávacej technológie" sú zverejnené na stránke Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/  pod odkazom P r o j e k t y