Školský Informačný Servis
Koľko váži sneh?

Koľko váži 1 liter čerstvo napadnutého snehu?

100 g
1 kg