ZOZNAM AUTOROV

1. Andruch, VasilÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
2. Dunčková, IvanaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
3. Fazekašová, DanicaKatedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
4. Ganajová, MáriaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
5. Györyová, KatarínaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
6. Hagenbuchner, KarlPedagogický inštitút Linz
7. Lichvárová, MáriaKatedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
8. Martinková, MiroslavaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
9. Reháková, MáriaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice
10. Slivková, MarcelaÚstav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 041 54 Košice