CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

AniChem

program modelujúci chemické reakcie vo vodnom roztoku
učebná pomôcka k anorganickej chémii
obsah programu:
Indikátory
Reakcie kyselín a zásad
Chlorovodík
Kyselina perchlórová
Bronsstedove kyseliny a bázy
Voda ako amfolyt
Neutralizácia
Amoniumchlorid
Vodíkove mostíky
Rozpúšťanie kryštálu kuchynskej soli
Fyzika (hydridy, hmotnosť, Van der Waals)

 Alchemy II.

shareware
zobrazovanie molekúl formou drátkového modelu
novinka : po voľbe položky STER(eo) sa zobrazená molekula pomocou špeciálnych okuliarí zobrazí v priestore
obsahuje databanku, v ktorej sa okrem hotových molekúl nachádzajú aj časti štruktúr (napr. charakteristické skupiny, cykly, ...)
komunikačný jazyk : anglický

Alchemy

pomocný program, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie o chemických prvkoch a iných chemických témach
je určený pre učiteľov chémie, študentov, žiakov a každému, kto sa zaujíma o chémiu
shareware
hardwarové požiadavky: IBM - kompat. AT/286/386/486 s VGA a farebným monitorom, pevný disk min. 470kB voľné, vhodná je myš.
program obsahuje tieto témy:
periodický systém prvkov s informáciou o každom prvku
elektrónové konfigurácie prvkov
bezpecnost prace s chemikaliami
výpočet látkového množstva a molekulovej hmotnosti
prepočty chemických a fyzikálnych veličín
program na inventarizáciu

Posledná aktualizácia: 21.08.2000