CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

HyperNMR
špeciálny software na výpočet jednodimenzionálnych NMR spektier
môže sa používať ako samostatný program alebo spolu s Hyperchem
umožňuje: NMR výpočty, spektrálnu simuláciu, zobrazenie NMR-spektra
komunikačný jazyk: anglický
demo verziu si môžete stiahnuť tu .

Hyperchem 4.5

sa zaraďuje k tzv. Molecular Modelling programom
popri jednoduchej obsluhe ponúka zaujímavu vizualizáciu a zoznam chemických látok a ich vlastností
umožňuje oboznámiť sa s chemickými vlastnosťami látok alebo chemickými pojmami ako sú energia, energia väzby, ionizačný potenciál, elektronegativita, dipólový moment, spektrá, energetické hladiny atómu, obsadzovanie orbitálov a pod.
štruktúrne modely molekúl sa zobrazujú trojdimenzionálne
je vhodný k prehĺbeniu učiva na stredných školách a univerzitách
neobsahuje len základné vedomosti ale ide aj viac do hĺbky
komunikačný jazyk: anglický
demo verziu si môžete stiahnuť tu .


 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000