CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

KineChem

software k témam: rýchlosť chemickej reakcie, poriadok chemickej reakcie, chemická rovnováha, homogénne a heterogénne chemické reakcie a katalýza.
simuluje pohyb, kolíziu a reakciu zlúčenín. Výsledok simulácie sa zobrazí ako x/t graf.
obsahuje príručku reakčno-kinetickej teórie
komunikačný jazyk: nemecký


 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000