CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

SuperIon

zobrazuje vznik iónovej väzby  pomocou animácie prechodu elektrónov
vhodný na vyučovanie aj na samostatnú prácu žiaka
ľahko ovládateľný
doplnková časť programu - testovanie žiaka pri tvorbe chemických vzorcov látok s iónovou štruktúrou. Výsledok kontroluje a opravuje počítač.

  
Spektra

prehľad a porovnávanie spektier (MS, NMR, UV, VIS, IC)
veľkosť: 103 kB
komunikačný jazyk: nemecký
demo verziu si môžete stiahnuť tu .

SpektraBook

špeciálny software k spektrálnej analýze
sprístupňuje interpretácie štyroch typov spektrálnej analýzy: IC, NMR, C-13 NMR, UV v jednom interaktívnom bloku
obsluhuje sa myšou
obsahuje databanku spektier asi 50-tich zlúčenín. Spektrá možno vytlačiť, čo je vhodné pre prednášky alebo samostatnú prácu študentov.
komunikačný jazyk: nemecký

Posledná aktualizácia: 21.08.2000