logo UPJS

Kyseliny a zásady bežného života


Vitajte
na stránkach venovaných téme

               "Kyseliny a zásady bežného života"

Tieto web stránky boli spracované k diplomovej práci s cieľom ako podklad pre dištančné vzdelávanie k učebnému textu "Kyseliny a zásady bežného života."Milí študenti ZŠ, SŠ práve pre Vás sú určené nasledujúce www-stránky!
Ale aj pre Vás priatelia, či už študujete alebo pracujete.

ovocie

Rozšíria Vaše poznatky zo spomínanej oblasti, ktoré Vám iste pomôžu v škole, ale aj bežnom živote.

čistiace prostriedky

Kyseliny a zásady to nie sú len nebezpečné, leptajúce látky v chemickom laboratóriu, ale aj...nebudem však predbiehať, pretože o tom sa už určite sami radi dočítate.

červená kapusta

Pokračovať...
(c) Lucia Kukľová 2003