ODPADY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH
ORGANICKÁ CHÉMIA V BEŽNOM ŽIVOTE
ODPADY

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

 Makromolekulové látky

 Prezentácia k téme odpady

 

          

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 08.11.2009