UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis


ŠIS CHÉMIA

CHEMICKÁ Väzba

 

 

*   Učebné texty k základnému učivu

*   Učebné texty k rozširujúcemu učivu

*   Praktické úlohy

*   Chemické výučbové programy k téme „Chemická väzba“

*  Prípravy pre učiteľa

*  Testy

*  Správne odpovede testov

*   Zoznam použitej literatúry

* Glossar

*         E – mail autora: marcela.vladimirova@centrum.sk

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2008