Mliečne výrobky

Mliečny výrobok

Jogurt


Mliečny výrobok

Kefír

Keď si vás chcú pod horou Ararat uctiť, ponúknu vám striebornú misku plnú kumysu – alkoholického kyslého mlieka. V Turecku vás osviežia kyslo-mliečnym ajranom, v Palestíne eránom. Nóri holdujú jogurtovému nápoju zvanému kaelder, Mongoli zasa taragu a Arménci mazoumu. Vo východnej Európe sa s obľubou pije kefír, v Iráne dough, v Indii lassi a o niekoľko poludníkov ďalej nedajú dopustiť na biely laban. Na Islande núkajú skyr a v Bulharsku sa každý deň končí tanierikom tekutého jedla pod názvom kiselo mljako. Celkom nesprávne sa hovorí o ňom ako o kyslom, či skysnutom mlieku, pretože ide o lahôdku z rodiny jogurtov. Hoci korene slova yogurt siahajú do tureckého jazyka, jeho skutočnou kolískou je dnešné Bulharsko. Pôvodne sa vyrábal z kozieho mlieka.