Digitálna knižnica k téme BIELKOVINY

 

Téma BIELKOVINY v rámci Štátneho vzdelávacieho programu

 

Teoretické východiska k téme BIELKOVINY

 

Chemické experimenty k téme BIELKOVINY

 

Návrhy pre projektové práce k téme BIELKOVINY

 

Teoretické východiská pre tvorbu projektovej práce MLIEKO (z hľadiska biológie)

 

Aktivizujúce úlohy k téme Bielkoviny