Ponuka    CD    a    výučbových    materiálov   


Ponuka CD
1.   Ivana Dunčková, Mária Ganajová, Zdenka Hertelyová
      Chémia v kuchyni
"Chémia patrí k tým vedným odborom, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Jej zasahovanie si v našom bytí mnohokrát ani neuvedomujeme - chémia nás nielen lieči, umýva a šatí, no predovšetkým nás živí ..."
Rok vzniku: 2002


2.   Mária Ganajová
      Počítačom podporovaná výučba

Ponuka výučbových materiálov
1.  Viktor Obendrauf, Ralf Becker, Mária Ganajová
      Životné prostredie a chemické pokusy
"Chemické vyučovanie sa ekologickými problémami nesmie zaoberať povrchne, ale musia byť vytvorené predpoklady pre vecný a motivačný výklad učiva ..."
Rok vydania: 2001


2.  Viktor Obendrauf, Ralf Becker, Mária Ganajová
      Chémia dnes
"... obsah vyučovania chémie musí byť spájaný s každodenným životom, bezprostredným okolím žiaka a hospodárstvom".
Rok vydania: 2002