Charakteristika projektovej súťaže

 

Projektová súťaž je vyhlásená dňom 15. jún 2006 pre žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci projektu KEGA, východoslovenskej sekcie pre výučbu chémie SCHS a v rámci Klubu učiteľov chémie, ktorý prebieha na PF UPJŠ.
Vzdelávanie žiakov prostredníctvom virtuálneho chemického laboratória - IKCHEL bude prebiehať súbežne s tvorbou projektových prác. Žiaci si môžu vybrať vzdelávanie a tvorbu projektu v termíne 1. september 2006 – 31. máj 2007 pre ľubovoľnú tému z ponúkaných oblastí:

- Ja a životné prostredie
- Ja a výživa.
 

Cieľom projektovej súťaže bude vypracovanie projektovej tímovej práce na zvolenú tému. Produkt projektovej práce má obsahovať uvedenie do problematiky zvolenej témy, rešerš, experimenty, výsledky výskumu a vyjadrenie vlastného názoru. Okrem všeobecného popisu projektu vo forme dokumentu – mapy, sa práca môže zobraziť aj vo forme videa, resp. CD. Okrem odbornosti bude hodnotená aj samostatnosť žiakov pri realizácii projektu, ďalej originalita a kvalita písomnej formy.