Projektová súťaž
žiakov základných a stredných škôl
k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja

             Témy:

                          - Ja a životné prostredie
                          - Ja a výživa

 

- Príklady tém projektových prác

- Charakteristika projektovej súťaže

- Dôležité termíny

- Časový harmonogram projektu, časový plán aktivít pre tímy