Vítame Vás !

 

Prostredníctvom virtuálneho chemického laboratória Vám sprístupníme veľké množstvo zaujímavých poznatkov a postupov pre uskutočnenie chemických experimentov z oblasti Chémie výživy a Chémie vody, pôdy, vzduchu.

Pre Vás milí mladí priatelia, ktorí máte záujem pracovať s monitorovacím kufríkom, s testovacími súpravami a pomocou nich analyzovať parametre potravín bežného života alebo analyzovať životné prostredie v okolí Vašej školy, bydliska ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa do projektovej súťaže k témam trvale udržateľného rozvoja.