PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE V CHÉMII

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH
ORGANICKÁ CHÉMIA V BEŽNOM ŽIVOTE

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

 

 Charakteristika projektového vyučovania

 Prehľad projektových prác v rámci projektu KEGA č. 3/3004/05

 Zborník abstraktov z III. konferencie študentov a žiakov

 

 

 Téma Voda

 Téma Organika v bežnom živote

 Téma Obnoviteľné zdroje energie

 

          

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 18.12.2009