INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 


ŠIS CHÉMIA


Podujatia, semináre, konferencie organizované PF UPJŠ

Uskutočnené v roku 1997:

marec 1997, PF UPJŠ Košice
seminár: Internet vo vyučovaní chémie a chemické výučbové programy pre profesorov chémie gymnázií Východoslovenského kraja
lektori: Dr. Karl Hagenbuchner, Gymnázium Traun, Rakúsko, RNDr. Mária Ganajová, CSc., PF UPJŠ Košice, SR, RNDr. Ľubomír Šnajder, PF UPJŠ Košice, SR
organizátor: PF UPJŠ v Košiciach (RNDr. M. Ganajová, CSc. a RNDr. Ľ. Šnajder) a Metodické centrum Prešov (Mgr. T. Lavický)
poznámka: účastníci podujatia získali metodický materiál - Hagenbuchner, K., Ganajová, M., Šnajder, Ľ., Braunová, M.: Sprievodca po Internete pre chemikov, OSC, marec 1997
 

máj 1997

konferencia: Enviromentálne vzdelávanie vo vyučovaní chémie pre metodikov chémie
organizátor: Katedra anorganickej chémie PF UPJŠ v Košiciach (RNDr. M. Ganajová, CSc., Doc. RNDr. K. Gyoryová, CSc.) a Štátny pedagogický ústav Bratislava (RNDr. M. Siváková)
 

júl 1997, Bratislava

Letná škola chémie: Jednoduché chemické experimenty pre metodikov chémie základných škôl na Slovensku
lektori: Mgr. Viktor Obendrauf, , Pedagogická akadémia Graz, Rakúsko, Dr. Ralf Becker, Gymnázium BORG Viedeň, Rakúsko
organizátor: Štátny pedagogický ústav Bratislava (RNDr. M. Ganajová a RNDr. M. Siváková)
poznámka: účastníci podujatia získali metodický materiál - Obendrauf, V., Ganajová, M., Brutovská, A. : Jednoduché chemické experimenty, ŠPÚ Bratislava, 1997

Uskutočnené v roku 1998:

august 1998, Košice
workshop: Internet vo výučbe chémie pre učiteľov chémie základných a stredných škôl na Slovensku
lektori: RNDr. Mária Ganajová, CSc., PF UPJŠ Košice, SR, RNDr. Ľubomír Šnajder, PF UPJŠ Košice, SR
organizátor: Nadácia otovorenej spoločnosti v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Metodické centrum v Prešove
poznámka: účastníci podujatia obdržali metodický materiál - Ganajová, M., Šnajder, Ľ.: Internet vo výučbe chémie, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, 1998, resp. Ganajová, M., Šnajder, Ľ.: Sprievodca po internete pre učiteľov chémie, Metodické centrum Prešov, 1998.

december 1998, Košice

workshop: Internet vo výučbe chémie
lektori: RNDr. Mária Ganajová, CSc., PF UPJŠ Košice, SR, RNDr. Ľubomír Šnajder, PF UPJŠ Košice, SR, Dr. Karl Hagenbuchner, Pedagogický inštitút Linz, Rakúsko
organizátor: Nadácia otovorenej spoločnosti v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Metodické centrum v Prešove v spolupráci s Rakúskym inštitútom pre východnú a juhovýchodnú Európu
poznámka: účastníci podujatia obdržali metodický materiál - Ganajová, M., Šnajder, Ľ.: Internet vo výučbe chémie, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, 1998

Uskutočnené v roku 1999

február 1999, Banská Bystrica

workshop: Internet vo výučbe chémie
lektori: Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Ivana Gibalová
organizátor: Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava

august 1999, Košice

seminár: Alternatívne vyučovanie chémie (Internet vo výučbe chémie)
lektori: Ing. Milan Vavrík, Mgr. Tomáš Lavický, Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
organizátor: Metodické centrum v Prešove

Uskutočnené v roku 2000

máj 2000, Košice

školenie: Internet vo vyučovaní chémie a prírodopisu na základnej škole
lektori: Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Slávka Blichová
organizátor: Metodické centrum v Prešove a Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava

jún 2000, Košice

workshop: Internet vo výučbe chémie
lektori: Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Ivana Gibalová
organizátor: PF UPJŠ, Košice, Nadácia Otvorenej spoločnosti, Bratislava
poznámka: Účastníci obdržali metodický materiál Ganajová, M., Šnajder, Ľ.: Internet vo výučbe chémie, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, 1998

jún 2000, Lublin, Poľsko

First eurocourse for chemistry teachers: Problem posing teaching in chemistry classrooms: Getting pupils to think
lectures: Dr Ken Gadd, Royal Society of Chemistry, UK, Dr Onno de Jong, Utrecht University, The Netherlands, Dr Michael Gagan, Open University, UK, Dr John Oversby, University of Reading, UK
organized by the Division of Chemical Education of the Federation of European Chemistry Societies at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, with sponsorship by the Socrates Comenius Programme

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2000