UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Informácie k problematike učebných osnov nájdete na týchto WWW adresách:

www.gymbosak.sk/upjs
www.infovek.sk/predmety/chemia/tit.html

Posledná aktualizácia: 21.08.2000