ICHEM - DISKUSNÝ KLUB

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB

ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 Ak máte chuť podeliť sa so svojimi skúsenosťami a názormi z oblasti chémie a jej vyučovania, môžete sa prihlásiť do elektronickej konferencie ICHEM na adrese: majordomo@list.upjs.sk Do tela dopisu napíšte:

subscribe ichem meno priezvisko

Subjekt nevyplňujte a
príspevky posielajte na adresu ichem@list.upjs.sk

Kontakt na správcu diskusného klubu: ichem-owner@list.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 21.08.2000