CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Biochémia - učebné otázky a testy pre chémiu 3. ročníka gymnázií, ktoré sú obsahom metodického materiálu Ganajová, M., Kolesárová, M., Kreutzová, M., Paulíková, H.: Databáza otázok k tématickému celku "Základy biochémie", Metodické centrum Prešov, 1997, 72 strán

Zloženie a štruktúra atómu - učebné otázky a testy sú obsahom metodického materiálu pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl Ganajová, M.,: Databáza otázok k tématickému celku "Zloženie a štruktúra atómu, periodická sústava prvkov",  Metodické centrum Prešov, 1994, 37 strán
Didaktické štatisticky vyhodnotené testy pre chémiu 8. ročníka základnej školy k tématickým celkom:
chemické názvoslovie a výpočty
redoxné reakcie
zmeny energie sústavy pri chemických reakciách
vplyvy na rýchlosť chemických reakcií

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000