ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

(Na túto stránku je zaradený materiál, ktorým môžete oživiť vyučovaciu hodinu.)


Zaujímavý hypertextový test o snehu a jeho vlastnostiach. (Reader s Digest Výber, február 1996).
Prečo potrebujeme vitamíny ?
Vitamíny, ich zdroje v potravinách a význam. (Reklamná kampaň  Multitabs).
Prečo potrebujeme minerály
Minerály, ich zdroje v potravinách a význam. (Reklamná kampaň Multitabs).

Posledná aktualizácia: 21.08.2000