Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

Projektová súťaž

Školy zapojené do projektu

 • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
 • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
 • Základná škola, Tomášikova 31, Košice
 • Základná škola, Janigova 2, Košice
 • Základná škola, Kežmarská 28, Košice
 • Základná škola, Okružná 17, Michalovce
 • Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice – 1. pracovná skupina
 • Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
 • Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice – 2. pracovná skupina
 • Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves

Projekty gymnázií a stredných odborných škôl

Téma: Mlieko
Škola: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice, Zbrojničná 3
Konzultant: RNDr. Mariana Bauerová
Riešitelia:  Michal Horváth, Michal Kentoš, Adam Markovič, Timea Vadászová, Viktor Palutka, Norbert Szanyi, Kristína Ugrayová, Viliam Ferčák, Simona Masicová

Téma: Analýza obsahu iónov vybraných minerálnych nápojov z hľadiska vhodnosti pre ľudí s vysokým krvným tlakom
Škola: Gymnázium Košice, Alejová 1
Konzultant: RNDr. Anna Ihnatková
Riešitelia: Peter Barabas, Jana Baranová, Dušan Blicha, Šimon Danko, Bohuslav Dzurilla, Matej Knapčok, Tomáš Novella, Jakub Sekula, Ivana Soláriková, Matúš Uchnár, Patrik Žatko

Téma: Naladí sa modrá planéta na zelenú vlnu?
Škola: Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Konzultanti: Mgr. Silvia Konečná, RNDr. Mária Onderková
Riešitelia: Lukáš Krištan, Dominika Ďurišková, Juliana Čorejová, Jana Valovčinová, Matúš Pavelko, Martina Fridrichová, Alexandra Korytková, Martina Čurlejová, Jozef Peleščák, Peter Demčák

Téma: Bio Ovocie a zelenina
Škola: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice
Konzultant: RNDr. Katarína Šimeghová
Riešitelia: Jakub Sabol, Marián Dorko, Anna Richnavská, Zuzana Fedorková, Lucia Tomaschová, Michal Beňo

Téma: Prítomnosť cudzorodých látok v mlieku a mliečnych výrobkoch
Škola: Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
Konzultant: RNDr. Darina Švihrová
Riešitelia:  Miriama Pĺžová, Mário Repák, Miroslava Slejzáková, Katarína Šomšáková, František Valkošák.

Téma: Tvoja zubná pasta
Škola: Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit
Konzultant: Ing. Lucia Uhrinová
Riešitelia:  Ľubomír Ogurčák, Lenka Zummerová, Veronika Bukovszká, Lenka Santová, Radka Patzová, Katarína Haberová, Mária Janíková, Matej Laheta, Stanislava Fendeková, Martin Ondriska

Téma: Môže za to spaľovňa?
Škola: Gymnázium Poštová 9, Košice
Konzultanti: Mgr. Ľudmila Zelková, MUDr. Zuzana Dietzová
Riešitelia: Daniela Kastellová, Martina Labancová, Silvia Lacková

Téma: Načerpajte mi Bionaftu, prosím!
Škola: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 05201 Spišská Nová Ves
Konzultant: RNDr. Alena Spišiaková
Riešitelia: Marianna Sečková, Alica Vysokayová, Stanislava Staňová, Erika Gibalová, Katarína Bartošová, Ľubomír Lesňák, Filip Bigoš, Slavomír Lučivjanský

Projekty základných škôl

Téma: Vieš, čo piješ?
Škola: ZŠ Krosnianska 4, Košice
Konzultant: Ing. Tatiana Hohošová
Riešitelia: Samuel Černík, Alexandra Dupláková, Ján Jursa, Lenka Mareková, Peter Micek, Daniel Ondra, Miroslav Stankovič, Filip Stripaj, Patrik Turzák, Berenika Tužilová

Téma: Chemické metódy v kriminalistike (alebo „Kriminalistický kufrík“)
Škola: ZŠ Požiarnická 3, Košice
Konzultant: Mgr. Eva Kolesárová
Riešitelia:  Maroš Fotta, Zuzana Méhnová, Viktória Obšitošová, Daniel Eged, Ema Grajcárová

Téma: Recyklovať, či zahodiť?
Škola: Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Konzultant: RNDr. Erika Meltzerová
Riešitelia:  Klaudia Čarnoká, Veronika Dobrovičová, Daniela Galajdová, Lukáš Hikl, Michaela Hiklová, Martin Kanca, Dominika Kováčová, Michaela Lackáňová, Miroslava Puškášová

Téma: Biopalivá ako možná náhrada fosílnych palív. Perspektívy a riziká!
Škola: Základná škola Janigova 2, 040 23 Košice
Konzultant: RNDr. Valéria Šmajdová
Riešitelia:  Tamara Babjaková, Marcel Češelka, Dagmar Čuňová, Eva Gregová, Anna Horňáková, Kristína Kokošková, Ivana Krescan-ková, Adam Krak, Tomáš Maťaš, Igor Rosocha, Ján Smriga, Matej Sopko

Téma: Mlieko - emulzia zdravia
Škola: ZŠ Kežmarská 28, 040 11, Košice
Konzultant: Mgr. Svetlana Mitrová
Riešitelia:  Michaela Rošková, Katarína Lapčáková, Ivana Oravcová, Eva Stropkovičová, Karin Revajová, Lukáš Jančát, Jakub Križko, Filip Faško, Ivan Dvorský

Téma: Problém odstráňovania odpadu a recyklácia ako jedno z jeho riešení
Škola: Základná škola Okružná 17, Michalovce
Konzultant: RNDr. Štefánia Sabolová
Riešitelia:  Vladimír Hvostaľ, Jakub Šafin, Peter Hric, Lukáš Hric, Milan Hrešan, Dominik Krasnay

Ocenené práce

Základné školy:

1. miesto Základná škola, Janigova 2, Košice
Téma: „Biopalivá ako možná náhrada fosílnych palív. Perspektívy a riziká!“
2. miesto Základná škola, Kežmarská 28, Košice
Téma:  „Mlieko - emulzia zdravia“
3. miesto Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Téma: „Vieš, čo piješ?“

Gymnázia a stredné odborné školy:

1. miesto Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Téma: „Naladí sa modrá planéta a zelenú vlnu?“
2. miesto Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Téma: „Načerpajte mi Bionaftu, prosím!“
3. miesto Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice – 1. pracovná skupina
Téma: „Mlieko"
O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo