Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“

Učebné texty

O projekte | Mapa webu | Kontakt | ©2008 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

small logo