CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

Mendelejevova sústava prvkov
počítačovo spracovaná Mendelejevova periodická tabuľka prvkov v slovenskom jazyku aj s didaktickou hrou na precvičenie vedomostí z názvoslovia chemických prvkov
veľkosť: 41,724 kB
komunikačný jazyk: slovenský
demo verziu si môžete stiahnuť tu .

  
Moplo I.

databanka - veľmi obsiahla (v každom z katalógov anorganika, biochémia, farby, potraviny, prírodné látky, organika, liečivá, polycykly, polyméry sa nachádza do 20 hotových štruktúr, o ktorých sa žiaci učia)
modely - drátkový, tyčinkový, guličkový
komunikačný jazyk : nemecký

 
Molpic 3.0

databanka: 20 hotových štruktúr molekúl
modely: drátkový, guličkový, kalotový, so zobrazením elektrónových oblakov, 3D - kalotový (zeleno - červené okuliare sú v cene)
tvorba štruktúr - buď pomocou editora vzorcov alebo zadaním systémového názvu molekuly podľa názvoslovia IUPAC
komunikačný jazyk : nemecký


 
MolDraw 2.5
editor vzorcov organických zlúčenín
hardwarové požiadavky: myš
softwarové požiadavky: Windows
obsahuje bohatú ponuku štruktúr funkčných skupín a štruktúr jednoduchých zlúčenín s jednoduchými a násobnými väzbami
umožňuje zobraziť hotovú štruktúru vo forme kalotového modelu
komunikačný jazyk: nemecký

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000