CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Oxid uhličitý
produkt spaľovania
 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
a) Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého vo vzduchu 
b) Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého ako produktu oxidácie pri horení sviečky 
c) Dôkaz oxidu uhličitého vo vydýchnutom vzduchu 
d) Dôkaz oxidu uhličitého ako produktu dýchania rastlín v pôde 
e) Dôkaz oxidu uhličitého vzniknutéha oxidáciou cukru
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť


Pomôcky a chemikálie
pohár na zaváranie ovocia s vrchnákom ( 0,75 dm3 ), jedna vianočná  sviečka, zápalky, zapaľovač, 100 cm3 odmerný valec, 100 cm3  kadička, zem zo záhrady, práškový cukor, slamka na pitie,  nasýtený roztok hydroxidu vápenatého Ca(OH)2  ("číra vápenná  voda")

[ Obsah aktuálnej stránky ]


Postup práce
a) Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého CO2 vo vzduchu  
Do pohára na zaváranie nalejeme 50 cm3 čírej vápennej vody,  uzavrieme vrchnákom a silne potrasieme. Porovnáme vápennú  vodu pred a po potrasení. Slabý zákal pochádza zo vzniknutého  nerozpustného uhličitanu vápenatého. 
Ca(OH)2 + CO2 --------> CaCO3 + H2 


b) Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého CO2 ako oxidačného  produktu horenia  sviečky  
Do pohára, v ktorom horí krátka vianočná sviečka, pridáme 50  cm3 čírej vápennej vody. Pohár uzavrieme vrchnákom. Keď  sviečka zhasne, obsah pohára pretrepeme. Pozorujeme vznik  zákalu. (Chemická rovnica ako v pokuse a 


c) Dôkaz oxidu uhličitého CO2 vo vydýchnutom vzduchu  
Do pohára nalejeme 50 cm3 čírej vápennej vody a vydychovaný vzduch fúkame cez slamku do roztoku. 


d) Dôkaz oxidu uhličitého CO2 ako produktu dýchania rastlín  v pôde  
100 cm3 kadičku naplníme čerstvou sypkou zeminou a vložíme do  pohára na zaváranie s čírou vápennou vodou. Pohár uzavrieme  vrchnákom. Na druhý deň môžeme pozorovať zákal vápennej vody.  


e) Dôkaz oxidu uhličitého CO2 vzniknutého oxidáciou cukru  
Rovnaké množstvo zeminy ako v pokuse d) zmiešame s 2 lyžicami  práškového cukru. Zmes dáme do kadičky a vložíme do  uzavretého pohára s čírou vápennou vodou. Necháme jeden deň stáť.  Porovnáme s pokusom d). 
 


Pozorovanie
Na   vzduchu   prebieha  pomalá   aj  rýchla  oxidácia  organických látok za vzniku oxidu uhličitého CO2.


Vysvetlenie
exotermický charakter oxidácie má význam pre biosféru
dvojitá väzba v molekule oxidu  uhličitého CO2 je dodávateľom chemickej energie.


 Poznámky
Vápennú vodu pripravíme rozpustením a rozmiešaním  hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 v destilovanej vode  H2O, pričom nerozpustnú časť dekantujeme.


 Zneškodnenie splodín
pri opísaných pokusoch nevznikajú žiadne prostrediu škodlivé látky.


Bezpečnosť
nasýtený   roztok  hydroxidu   vápenatého  Ca(OH)2    je  žieravina,  preto je nutné vyvarovať sa jeho  priamemu kontaktu s pokožkou.
 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000