CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA


CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

 

Amoniak
 

Príprava a vlastnosti amoniaku 
Amoniaková fontánka 
 
 

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000