PUBLIKÁCIE

CHÉMIA


CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 Vladimír Zeleňák: Prírodné a syntetické zeolity s N-donorovými organickými ligandami. (1992)

 Emília Figeľová: Využitie počítača pri výučbe témy Periodická sústava prvkov v chémii na všeobecnovzdelávacej škole. (1992)

Andrea Kozáková: Examinačné programy pre tematický celok “Zloženie a štruktúra atómu, PSP” chémie všeobecnovzdelávacej školy. (1993)

Zuzana Fedoríková: Počítačom podporovaná výučba tematického celku “Chemický dej” chémie všeobecnovzdelávacej školy. (1993)

Erika Köváryová: Počítačom podporovaná výučba témy “Galvanické články” na všeobecnovzdelávacej škole.  (1994)

Daniela Blašková: Počítačom riadená výučba témy Elektrolýza na všeobecnovzdelávacej škole. (1994)

Vladimíra Čatlošová: Didaktické testy pre chémiu 8. ročníka základnej školy. (1995)

Marianna Prekopová: Databáza otázok k tematickému celku “Základy biochémie” chémie 3. ročníka gymnázia. (1996) 

Dagmar Mrázková: Tvorba testových úloh pre tematický celok “Chemický dej”. (1996)

Mária Tipulová: Program “Galvanické články” v systéme súčasných informačných technológií vo výučbe chémie. (1997)

Jarmila Martonová: “Chémia každodenného života” v predmete chémia na všeobecnovzdelávacej škole. (1997)

Monika Poľanská: Internet vo výučbe chémie. (1998)

Jarmila Schmiedtová: Nové trendy výučby chémie v krajinách Európskej únie. (1998)

Ivana Gibalová: Chemické výučbové programy. (1999)

Juraj Kuchár: Internet vo výučbe chémie. (2000)

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000