PUBLIKÁCIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

  Veronika Müllerová: Návrh učebného textu pre chémiu ZŠ k téme Voda z hľadiska požiadaviek na chémiu bežného života. (1999)

Marián Hamrák: Tvorba štatisticky vyhodnotených didaktických testov a databázy otázok a úloh  pre organickú chémiu gymnázia. (1999)

Posledná aktualizácia: 21.08.2000