PUBLIKÁCIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

  Marián Hamrák: Tvorba didaktických testov a ich štatistické vyhodnotenie v chémii. (1998)

Jarmila Mihóková: Výpočtové úlohy v stredoškolskej chémii. (1998)

Daniela Hudáková: Problematika motivácie vo výučbe chémie. (1998)

Jana Oreská: Uplatnenie medzipredmetových vzťahov vo výučbe na hodinách chémie na základnej škole. (1999)

Alžbeta Demeterová: Motivačné prvky vo výučbe chémie. (1999)

 Jana Rimarčíková: Tvorivé úlohy v chémii na základnej škole. (2000)

Posledná aktualizácia: 21.08.2000