PUBLIKÁCIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

Tomáš Lavický: Didaktické testy pre chémiu všeobecnovzdelávacích škôl. (1999)

Monika Poľanská: Internet v chémii. (1999)

Andrea Kozáková: Alternatívne metódy prípravy plynov v jednoduchom vyvíjači plynov. (1999)

Daniela Blašková: Chémia každodenného života. (1999)

Ivana Gibalová: Multimédiá vo výučbe chémie. (1999)

Erika Köváryová: Vzduch z hľadiska chémie každodenného života. (2000)

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000