INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Chemické databanky

Brookhaven Protein Database
3D - štruktúry proteínov
Prehľad HIV proteínov
Tutoriál a modely silikátov
3D - štruktúry krištálov
Hmotnostné spektrá
13C-NMR spektrá
1H-NMR spektrá
Databanka chemických prvkov
Cambridge Crystalografic Database

Posledná aktualizácia: 21.08.2000