INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Chemické inštitúty a fakulty

Ústav chémie sklenných a keramických materiálov, ČR
Ústav pro informace ve vzdelávaní - ČR
Inštitúcie pre vzdelávanie v NSR - CEDEFOP
Inštitút analytickej chémie - Viedeň, Rakúsko
Inštitút organickej chémie - Viedeň, Rakúsko
Humbolt Universität Berlin - Institut fuer Chemie
Fakultät fuer Chemie - Univesität Bochum
Chemie - Universität Erlangen
Tel Aviv University
Virginia Polytechnic Institute
American Chemical Society
Center for process Analytical Chemistry
Centrum pre vyučovacie médiá - SRN

Posledná aktualizácia: 21.08.2000