INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Internetovské vyhľadávacie služby
 
Slovenské vyhľadávacie služby 

Zoznam 
Hľadaj 
Mám to!

Zahraničné vyhľadávacie služby 
ČR 
Atlas 
U zdroje 
Seznam 
Kompas 
Pavouk

Ostatné krajiny 

Yahoo 
Lycos 
Alta Vista 
Excite 
Infoseek 
Magellan 
WhoWhere (vyhľadávanie e-mailových adries)

Infospaceinc (vyhľadávanie e-mailových adries)

Four 11  (vyhľadávanie e-mailových adries)

Shareware (vyhľadávanie softwaru)

Deja News   (vyhľadávanie na News serveroch)

Vyhľadávanie na FTP serveroch

Archie
FTP Search
Nosey Parker
pre Slovenskú republiku: telnet://parker.uakom.sk , login: parker
pre Českú republiku: telnet://parker.vslib.cz , login: parker

Posledná aktualizácia: 21.08.2000