INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Chemický software

Výučbové programy pre chémiu - Univerzita Bratislava
Terasoft
BBN Software Products Corporation
CambridgeSoft Corporation, Inc.
Hypercube, Inc.
GraphPad Software, Inc.
Chemistry Software on the Net
ChemInnovation Software
Edication Highway
Pablitos Software

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000