INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Periodický systém prvkov

http://www-c8.lanl.gov/
Výučba chémie na základe skladania periodickej tabuľky prvkov
Chemická tabuľka pre Windows
http://www.shef.ac.uk
http://www.chem.berkeley.edu/Table/
http://www.cs.ubc.ca
http://www.tower.org

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000