INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Iné chemické zdroje

Zoznam UseNet News (Elektronických konferencií) (SR)
Zoznam UseNet News (Elektronických konferencií) (ČR)
Chemické vedecké semináre
Zoznam chemických serverov vo Švajčiarsku
Zoznam niektorých gopherovských a WWW stránok
http://www.scripta.cz - nákup a predaj študijnej literatúry, skrípt cez Internet
Chemické sklo, chemikálie, odkazy na zaujímavé chemické stránky
Encyklopédia chémie
Chemické a biochemické stránky
Enviromentálna chémia
Amsterdamské centrum na výskum drog
Výskum uhľovodíkov
Výskum povrchov a koloidov
Enviromentálna chémia a toxikológia
Chémia troposféry - fotochemický smog, kyslé dažde, troposferický ozón a i.
Chémia a fyzika povrchov
Trendy vývoja v analytickej chémii
Teoretická chémia
Chémia bielkovín
Chémia a chemický priemysel
Network for Chemistry Teaching
Cocaine overview
Polyméry - výber odkazov na dokumenty týkajúce sa polymérov
Chemické zdroje pre učiteľa
Inštrumenty a laboratórny materiál
Laboratórne reagencie a normy

Posledná aktualizácia: 21.08.2000