CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 

            OBSAH
 

 1. SVET BUNKY - CHÉMIA ŽIVÝCH SYSTÉMOV
  Chemické zloženie živých sústav
  Chemické prvky, anorganické látky
  Organické látky
  Bielkoviny
  Sacharidy
  Lipidy
  Nukleové kyseliny
  Fyzikálno - chemické deje v živých sústavách
 2. METABOLIZMUS - CHEMICKÁ PREMENA LÁTOK
  Všeobecné črty metabolizmu: tok látok a tok energie
  Cyklus kyseliny citrónovej - tvorba CO2
  Biologické oxidácie: dýchanie, oxidačná fosforylácia
  Katabolické procesy
  Metabolizmus cukrov
  Metabolizmus tukov
  Metabolizmus bielkovín
  Anabolické procesy
  Tok informácie - biosyntéza bielkovín
  Princípy regulácie metabolizmu
  Enzýmy
  Vitamíny
  Hormóny
 3. DIDAKTICKÉ TESTY
  Test TA
  Test TB
 4. VÝSLEDKY RIEŠENIA OTÁZOK

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000