UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

 Názov projektu: Chémia a životné prostredie

 Číslo projektu: 34 s 14

 Riešitelia projektu: 

 Slovenská strana: 

 Zahraniční partneri:

  •  Technická Univerzita Viedeň
     Dr. Ralf Becker

  • Pedagogická Akadémia Graz
    Mag. Viktor Obendrauf

     

 Cieľ projektu:

 1. Poskytnutie poznatkov študentom a učiteľom na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach o prestavbe obsahu vzdelávacieho systému chémie a o aktuálnej experimentálnej výučbe v Rakúsku a na smerovanie k týmto východiskám na Slovensku (chémia bežného života, environmentálne vzdelávanie v chémii).

 2. Uskutočnenie experimentálnej letnej školy chémie pre profesorov chémie stredných škôl a metodikov chémie základných škôl východoslovenského kraja a pre vybraných študentov Prírodovedeckej fakulty na tému "Životné prostredie a chemické experimenty".

 

 

 

 

 

          

Posledná aktualizácia: 08.08.2001