UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

      Materiál "Obendrauf, V., Becker, R., Ganajová, M.: Životné prostredie a chemické pokusy" je jedným z výsledkov riešenia projektu. Sprístupňuje jednoduché chemické pokusy, ktorých autormi sú rakúski chemici Mag. Viktor Obendrauf a Dr. Ralf Becker vzhľadom k materiálnym podmienkam na Slovensku. 

      Pokusy sú rozpracované do dvoch častí:

      Myšlienka prípravy plynov v tzv. jednoduchom vyvíjači plynov rozpracovaná hlavne Mag. Viktorom Obendraufom  dokonale rieši dnešné problémy slovenských škôl:
      pokusy vyžadujú minimálne množstvo chemikálii (finančné    hľadisko) a vytvorením uzavretých systémov v striekačkách nevyžadujú použitie digestorov (finančné a bezpečnostné hľadisko). Zároveň sú časovo nenáročné, čo umožňuje ich využitie v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny.

      Obsahom tejto časti je sprístupnenie jednoduchých chemických pokusov, ktoré vychádzajú zo surovín či produktov každodenného života a ktoré sú na Slovensku málo známe.

 

 

          

Posledná aktualizácia: 09.08.2001