UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

Príprava plynov v jednoduchom vyvíjači plynov

1. Jednoduchý vyvíjač plynov
2. Vodík
3. Kyslík
4. Chlór
5. Oxid uhličitý
6. Chlorovodík
7. Oxid siričitý
8. Amoniak
9. Sulfán
10. Metán
11. Etín
12. Oxid uhoľnatý

 

          

Posledná aktualizácia: 09.08.2001