CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Oxid uhličitý
príprava a vlastnosti
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
príprava oxidu uhličitého
dôkaz oxidu uhličitého
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť


Pomôcky a chemikálie
vyvíjač plynu (skúmavka s bočným vývodom a zátkou  s oddeľovacím lievikom), kúsky mramoru CaCO3, sóda NaHCO3,  kyselina chlorovodíková HCl (w = 10%), kúsok hadice, pohár na  zaváranie, 3 malé sviečky rôznej dĺžky,  polystyrénový  podstavec, kadička (100 cm3), Petriho miska, roztok fenolftaleínu, jedlá sóda, kyselina vínna, saponátový  prostriedok (na riad), benzín


Postup práce
Príprava oxidu uhličitého CO2  
Jednoduchý vyvíjač plynu naplníme sódou NaHCO3 asi  do výšky 1 cm a uzavrieme. Opatrne po kvapkách pridávame kyselinu  chlorovodíkovú HCl (w = 10%). 20 cm3 striekačka (piest  natrieme tukom) sa napĺňa oxidom uhličitým CO2. 
NaHCO3+ HCl ---------> NaCl + H2O + CO2 
Vyvíjač plynu zložený zo skúmavky s bočným vývodom a zátky  s oddeľovacím lievikom naplníme kúskami mramoru CaCO3 alebo  sódou NaHCO3. Na mramor z oddeľovacieho lievika prikvapkávame  kyselinu chlorovodíkovú HCl (w = 10%). Z bočného vývodu  skúmavky môžeme pomocou kúska hadice a 50 cm3 striekačky  zachytávať oxid uhličitý CO2 a použiť ho na rôzne pokusy.
 
 

 
Dôkaz oxidu uhličitého CO2 
Oxid uhličitý CO2 zachytený v striekačke cez injekčnú ihlu  vytláčame do skúmavky naplnenej čírou vápennou vodou.  Vápenná voda sa zakalí, vzniká uhličitan vápenatý CaCO3. 
Ca(OH)2 + CO2 ---------> CaCO3 + H2O 
20 cm3 striekačku naplníme 10 cm3 oxidu uhličitého CO2.  K nemu nasajeme ešte 10 cm3 vody H2O. Injekčnú ihlu  odstránime, striekačku dobre uzavrieme palcom  a potrasieme. Na piest striekačky pritom pôsobí malý tlak.  Oxid uhličitý CO2 je vo vode H2O dobre rozpustný, preto sa  objem plynu v striekačke viditeľne zmenší. 


Oxid uhličitý CO2 v striekačke vytláčame cez injekčnú ihlu  do slabo zásaditého roztoku prifarbeného fenolftaleínom.  Roztok fenolftaleínu sa odfarbí. 


Oxid uhličitý CO2 zo striekačky vedieme cez hadicu na dno  pohára na zaváranie, do ktorého predtým vložíme  polystyrénový podstavec s 3 horiacimi sviečkami rôznej  dĺžky. Ak prúd zavádzaného oxidu uhličitého CO2 je  dostatočne silný, tak sviečky postupne zhasínajú . 


 Hasiaci prístroj 
Vyvíjač plynu naplníme touto zmesou: 4  špachtle jedlej sódy, 3 lyžičky kyseliny vínnej a asi 5  cm saponátu. Na Petriho misku dáme niekoľko kvapiek  benzínu a zapálime. K zmesi vo vyvíjači plynu  prikvapkávame vodu H2O. Vznikajúci plyn (oxid uhličitý  CO2) tvorí so saponátom hasiacu penu, ktorou zlikvidujeme  oheň na Petriho miske.
 

 

 

Pozorovanie
uhličitany, prípadne hydrogenuhličitany  reagujú s kyselinami za vzniku oxidu uhličitého CO2.

[ Obsah aktuálnej stránky ] ]

 

Vysvetlenie
CO32- + 2 H+ -------> H2O + CO2
CaCO3 + 2 HCl -------> CaCl2 + H2O + CO2
HCO3- + H+ --------> H2O + CO2
NaHCO3 + HCl --------> NaCl + H2O + CO2
uhličitanové, prípadne hydrogenuhličitanové ióny reagujú akoBronstedtove zásady (sú akceptormi  H+):

[ Obsah aktuálnej stránky ]


 Poznámky
pri reakcii oxidu uhličitého CO2 a vody H2O môžeme použiť aj iné indikátory.


 Zneškodnenie splodín
pri opísaných pokusoch nevznikajú škodlivé látky


Bezpečnosť
kyselina chlorovodíková HCl (w = 10%) je žieravá, preto je potrebné zabrániť jej kontaktu s pokožkou
nesmieme zapaľovať väčšie množstvá benzínu

Posledná aktualizácia: 21.08.2000