CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

  

Etín
príprava a vlastnosti
 

Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
príprava etínu
vlastnosti etínu
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť
 

Pomôcky a chemikálie:
2 jednoduché vyvíjače plynu (obal od filmu, zátka s dvoma injekčnými  ihlami, 10 cm3 striekačka, 20  cm3 striekačka), 3 ďalšie  injekčné ihly (1,2 x 40 mm), pohár na zaváranie, kadička 50  cm3, adsorpčná rúrka, zapaľovač, kúsky karbidu vápenatého  CaC2Bayerovo činidlo (10% roztok sódy, prifarbený  manganistanom draselným KMnO4), kyslík O2 z jednoduchého vyvíjača  plynu, dusičnan strieborný AgNO3, roztok amoniaku NH4OH,  kahan

 [ Obsah aktuálnej stránky ]


Postup práce
Príprava etínu
 Príprava etínu C2H2 v jednoduchom vyvíjači plynu 
Obal od filmu (priehľadný) naplníme malými kúskami karbidu  vápenatého CaC2 a uzavrieme priliehajúcou gumovou zátkou.  Gumovú zátku prepichneme dvomi injekčnými ihlami (1,2 x 40  mm), na ktoré nasadíme 10 cm3 striekačku s vodou H2O  a prázdnu 20 cm3 striekačku (jej gumový piest natrieme tukom,  aby sa ľahko pohyboval). Ku karbidu vápenatému CaC2 po  kvapkách pridávame vodu H2O , pričom sa 20 cm3 striekačka  napĺňa etínom C2H2. 
CaC2 + 2 H2O --------> Ca(OH)2 + C2H2 
Na naplnenú striekačku nasadíme adsorpčnú rúrku s aktívnym  uhlím. Adsorpčná rúrka slúži na  zachytávanie ďalších prípadne unikajúcich plynov, najmä  jedovatého fosfínu, ktorý vzniká pri jednej z vedľajších  reakcií.
 


Vlastnosti etínu
 
 Etín C2H2 horí čadivým plameňom 
20 cm3 striekačku naplníme 20 cm3 etínu C2H2 z jednoduchého vyvíjača  plynu  a nasadíme na ňu novú  injekčnú ihlu (1,2 x 40 mm). Etín C2H2 pomaly vytláčame zo  striekačky a na hrote ihly zapálime zapaľovačom.
 
 
Etín C2H2 je plyn s nenasýteným charakterom väzby 
 
20 cm3 etínu C2H2 vytlačíme zo striekačky cez injekčnú ihlu do kadičky,  v ktorej je asi 10 cm3 Bayerovho činidla. Činidlo po pridaní  etínu C2H2 zhnedne, prípadne sa odfarbí. Čadivý plameň  horiaceho etínu C2H2 a reakcia s Bayerovým činidlom poukazujú  na nenasýtený charakter etínu C2H2 (viacnásobnú väzbu  prítomnú v molekule etínu C2H2).
 
 
 
"Karbidová streľba" 
Vo vyvíjači plynu vyrobíme etín C2H2. 20 cm3 striekačku  naplníme 6 cm3 etínu C2H2. K tomuto množstvu etínu C2H2  pridáme asi 15 cm3 kyslíka O2 (z iného vyvíjača plynu). Zmes  týchto plynov vytlačíme do mydlového roztoku, ktorý si vopred  pripravíme v kadičke. Mydlové bublinky rýchlo zapálime. 
 
 
 
Príprava acetylidu strieborného Ag2C2  
Pomocou jednoduchého vyvíjača plynu vyrobíme "viacej porcií" etínu  C2H2. Plyn pomaly vytláčame do amoniakálneho roztoku  acetylidu strieborného (asi 20 cm3). Roztok si pripravíme  vopred v kadičke. Vzniknutý acetylid strieborný Ag2C2  odfiltrujeme, dobre vysušíme, položíme na drôtenú sieťku  a zapálime.
 

 

Pozorovanie
etín  C2H2   je  horľavý,   nenasýtený,   plynný uhľovodík  a vzniká reakciou karbidu vápenatého CaC2 a vody  H2O
zmes etínu C2H2 a kyslíka O2 horí pri veľmi  vysokej teplote. Využíva sa to pri autogénnom  zváraní.

 [ Obsah aktuálnej stránky ]

 
Vysvetlenie
 2 C2H2 + 5 O2 --------> 4 CO2 + 2 H2O
 


Poznámky

ihly  musia  byť zastrčené v zátke tak, aby nesiahali do  tvoriacej sa suspenzie hydroxidu vápenatého Ca(OH)2  v nádobke (v obale od filmu)
pravidelne dekantovať!
pripraviť čerstvý roztok dusičnanu strieborného AgNO3!

 

Zneškodnenie splodín
zvyšok hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 neutralizujeme kyselinou chlorovodíkovou HCl a vylejeme do  výlevky.

[ Obsah aktuálnej stránky ]


Bezpečnosť
zmes  etínu  C2H2  so vzduchom  exploduje
explózia má  značný dosah a je veľmi nebezpečná
pri jednej z vedľajších reakcií vzniká jedovatý  fosfín (zápach!)
hydroxid vápenatý Ca(OH)2 je žieravina

Posledná aktualizácia: 21.08.2000