CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Kyslík
príprava, dôkaz, reakcie

 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
Príprava vodíka O2
Dôkaz kyslíka
Reakcie s kyslíkom
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť 


Pomôcky a chemikálie:
na prípravu kyslíka O2: vyvíjač plynu (skúmavka s bočným otvorom a so zátkou  s nasadeným oddeľovacím lievikom, kúsok hadice), stojan,  svorka, lapák, kadička (100 cm3), stojan na skúmavky, držiak  na skúmavky, roztok peroxidu vodíka H2O2 (w = 10%), tabletky  burelu
MnO2 - katalyzátor (pripravíme ich zo zmesi 2 dielov  cementu, 1 dielu burelu a vody, ktorú necháme vyschnúť  v plastovom obale od tabliet, napr. acylpyrínu), olovo Pb,  etanol C2H5OH, drevená trieska, cigareta, kahan
jednoduchý  vyvíjač plynu: obal od filmu (priehľadný), dobre  priliehajúca gumová zátka prepichnutá dvomi injekčnými ihlami  (1,2 x 40 mm), jedna 10 cm3 jednorázová striekačka, jedna 20 cm3  jednorázová striekačka (s gumovým piestom natretým  silikónovým tukom), kadička (na naberanie peroxidu vodíka H2O2), savé papierové obrúsky

[ Obsah aktuálnej stránky

Postup práce:

Príprava kyslíka 
Do jednoduchého vyvíjača plynu dáme asi 5 tabliet katalyzátora (burelu  MnO2) a uzavrieme gumovou zátkou (ktorá je prepichnutá dvomi  injekčnými ihlami). Ku katalyzátoru pomaly pridávame peroxid  vodíka H2O2 (w = 10%) z 10 cm3 striekačky, pričom 20 cm3  striekačka sa pomaly napĺňa kyslíkom O2. Na striekačku  s kyslíkom O2 nasadíme novú injekčnú ihlu. Pripravený kyslík  O2 môžeme použiť na ďalšie pokusy.  
2 H2O2 ---------> 2 H2O + O2   


Príprava väčšieho množstva kyslíka z peroxidu vodíka pre rôzne reakcie    
Vyvíjač plynu  naplníme asi 10  tabletkami burelu MnO2. Na tabletky prikvapkávame peroxid  vodíka H2O2 (w = 10%) zo striekačky. Vyvíja sa pritom kyslík  O2. Pomocou kúska hadice s 50 cm3 striekačkou môžeme  z bočného otvoru skúmavky odoberať čistý kyslík O2 a použiť  ho na rôzne pokusy.  


Príprava kyslíka O2 z peroxidu vodíka H2O2 (dôkaz v skúmavke)  
Ako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíka H2O2 použijeme  čerstvo odliaty olovený plech Pb (olovo roztavíme, necháme  odkvapnúť na ohňovzdornú platňu a počkáme, kým vychladne). Skúmavku naplníme asi 5 cm pod okraj peroxidom vodíka H2O2 (w = 30%), vodou H2O a etanolom C2H5OH v pomere 1 : 1 : 1. Po  pridaní katalyzátora zapálime pri ústí skúmavky etanolové  pary, ktoré sú bohaté na kyslík O2. Pri postupnom zahrievaní  obsahu skúmavky dochádza k opakovaným výbuchom. 
 
Dôkaz kyslíka O2 
Tlejúcu cigaretu prepichneme ihlou, na  ktorej je nasadená striekačka s kyslíkom O2, smerom od filtra  k tlejúcej časti. Kyslík O2 zo striekačky pomaly vytláčame,  tlejúca cigareta sa intenzívne rozhorí. 
 
Reakcia kyslíka O2  s vodíkom H2  
Striekačku naplníme 6 cm3 čistého kyslíka O2.  Z iného  jednoduchého vyvíjača plynu ju doplníme 12 cm3 čistého vodíka H2.  Tento traskavý plyn vytlačíme do mydlového roztoku a bublinky  zapálime. 
 
 
Pozorovanie
Pri katalytickom rozklade peroxidu vodíka H2O2 sa uvoľňuje  kyslík O2, ktorý podporuje horenie.

 Vysvetlenie
 2 H2O2 ---------> 2 H2O + O2

Poznámky
Pri výrobe katalyzátorových tabliet treba použiť podľa možnosti čo najkvalitnejší práškový burel!
Ako odlievaciu formu je možné použiť vyformované fólie od rôznych tabliet (napr. do acylpyrínu, paralenu atď.).

Zneškodnenie splodín
Pri týchto pokusoch nevzniká žiadny škodlivý odpad.
Umývanie a čistenie  aparatúr je veľmi jednoduché.

Bezpečnosť
Už  10%-ný   roztok  peroxidu  vodíka  leptá pokožku,  preto treba zabrániť jeho priamemu kontaktu  s pokožkou.
Je potrebné zabrániť pretlaku v jednoduchom vyvíjači plynu!
Nevdychovať práškový burel!
Doporučujeme použiť ochranný štít!

Posledná aktualizácia: 21.08.2000