UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA


CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

  Atóm a jeho zloženie
 Elektrónový obal atómu

 

 

Priestorové tvary a veľkosti orbitálov

orbitál typu s
orbitál typu p
orbitál typu d
orbitál typu f

 


Orbitál s  (l=0)

   Pre akúkoľvek hodnotu n môže existovať len jeden orbitál s (m nadobúda len jednu hodnotu). Orbitál s má tvar gule. Jeho polomer narastá s rastúcou hodnotou hlavného kvantového čísla n:

Obr. Orbitály typu s pre rastúce hodnoty hlavného kvantového čísla

 


Orbitál p   (l=1)

   Magnetické kvantové číslo m pre p orbitály nadobúda tri hodnoty m=-1, 0, 1. Preto môžu existovať maximálne tri orbitály p, rôzne priestorovo orientované. Teda všetky majú rovnaký tvar, ale lúšia sa orientáciou v priestore. 

Osi x, y, z jednotlivých orbitálov sú navzájom kolmé a zvyčajne sú totožné so súradnicovými osami x, y, z. Zodpovedajúce orbitály sa označujú symbolmi px, py, pz. s rastúcou hodnotou hlavného kvantového čísla n sa uvedené orbitály zväčšujú.
 

Obr. Orbitály typu p

 


Orbitály d, f

   Pre hodnotu l=2, ktorou sú charakterizované orbitály d, existuje päť hodnôt magnetického čísla m. Preto existuje celkom päť orbitálov typu d. Podobne f orbitálov (l=3) je maximálne sedem.
 

 

4fxx2_3y

4fxyz

4fxy2

4fyz2

4fz3

4fzx2_y2

Niektoré f orbitály

Posledná aktualizácia: 21.08.2000