UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Elektrónový obal atómu
ELEKTRÓNOVÝ OBAL ATÓMU ZNÁZORNENIE ELEKTRÓNOV A ORBITÁLOV
KVANTOVO MECHANICKÝ MODEL ATÓMU PRAVIDLÁ ZAPLŇOVANIA ORBITÁLOV ELEKTRÓNMI
KVANTOVÉ ČÍSLA ELEKTRÓNOVÁ KONFIGURÁCIA ATÓMOV PRVKU
PRIESTOROVÉ TVARY A VEĽKOSTI ORBITÁLOV IONIZAČNÁ ENERGIA A ELEKTRÓNOVÁ AFINITA

Atómové jadro

ATÓMOVÁ TEÓRIA UMELÁ RÁDIOAKTIVITA
RÁDIOAKTIVITA PREDSTAVY O ZLOŽENÍ A ŠTRUKTÚRE ATÓMU
PRIRODZENÁ RÁDIOAKTIVITA ZLOŽENIE ATÓMOVÉHO JADRA

Posledná aktualizácia: 21.08.2000